Chemtrails, vad är det?

Chemtrails, är ett engelskt uttryck för kemikaliespår. Det är ett är ett begrepp som beskriver utsläpp från flygplan. Det ska inte förväxlas med ordet contrails som är en en förkortning för condensation trail, eller kondensstrimma på svenska. Kondensstrimmor skiljer sig mot chemtrails på ett antal avgörande sätt.

Det finns flera olika uppfattningar om vad fenomenet är. Några menar att det inte existerar annat än kondensstrimmor och avfärdar chemtrails som s.k. konspirationsteorier. Medan andra menar att chemtrails är vanligt förekommande och att det påverkar miljö, hälsa och klimatet på ett negativt sätt. Någon exakt anledning till till varför det skulle göras är inte klarlagt.

Det kan vara värt att nämna att flera regeringar uppger att de sprutar kemiska medel i atmosfären med anledning av att man vill manipulera vädret. Bl.a. Kina, Tyskland, USA.

En kondensstrimma:

  • blir till när fuktig luft träffar flygplanskroppen och hastigt kyls ned. Vattnet i luften kondenseras då och bildar ett långt utdraget och smalt moln.
  • Syns i några minuter och försvinner i samma jämna takt som flygplanet åker vidare.
  • Är beroende av luftfuktighet och väderförhållanden för att alls uppstå.

Chemtrails:

  • Breder ut sig och gör himlen väldigt disig.
  • Ligger kvar i många timmar.
  • Kan göra uppehåll trots att planen ligger på samma höjd.
  • Syns ofta i rutnät.
  • En del av planen verkar sakna transpondrar, finns ej listade http://www.flightradar24.com/ och Luftfartverkets säger att de inte känner till planen.

Mer information och källor kommer inom kort.